Wat doen wij?

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Wat doen wij?

Voor wie?
De stichting Heart for Hope richt zich op alleenstaande moeders in de regio Haarlem met kinderen van 0 t/m 18 jaar, die een hulpbehoefte hebben op het gebied van financiën, educatie, praktische zaken of sociaal isolement om er maar een paar te noemen. 

De focus ligt in de eerste plaats op hulp aan moeders die met hun kinderen in Oranjehuizen (Blijf van mijn Lijf-huizen) verblijven. Wij willen hen ondersteunen zodat ze weer voelen dat ze er mogen zijn en ze zich weer met opgeheven hoofd in de samenleving gaan begeven.

Omvang doelgroep
Je bent alleenstaand ouder als je de enige ouder in een particulier huishouden bent en zorgdraagt voor één of meer minderjarige kind(eren). Volgens de cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) was op 1 januari 2020 7 procent van de vrouwen van 15 tot 55 jaar alleenstaand ouder, bij mannen in die leeftijdscategorie was dat minder dan 1 procent. Van de vrouwen tussen 35 en 45 jaar was zelfs 12 procent alleenstaand ouder.

Aanbod
In het oprichtingsjaar (2023) van Heart for Hope concentreren we ons op het op poten zetten van de stichting.

We gaan zelf langs bij de Oranjehuizen, spreken daar met zowel de bewoners als met de medewerkers over de behoeften die er leven, om vervolgens te bepalen wat er mogelijk is  en hoe wij dat kunnen faciliteren. Daarnaast organiseren we één activiteit voor moeders uit een Blijf van mijn Lijf-huis, waarbij ze samen iets ondernemen en vervolgens samen eten. Zo geven we deze vrouwen dit jaar al zachte ondersteuning en hoop op een betere toekomst.

Verder gaan we aan de slag met fondsenwerving en met het inventariseren van mogelijke samenwerkingspartners en overige stakeholders. En vanzelfsprekend maken we een plan voor 2024, een jaar waarin we veel willen oppakken en uitrollen.
 

Share our website