Missie

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Missie

Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een fijne, stabiele en veilige thuisomgeving, bij voorkeur met beide ouders. Dat is helaas niet altijd het geval. Bijna een kwart van de gezinnen in Nederland is een eenoudergezin. Het overgrote deel daarvan betreft alleenstaande moeders met kind(eren). 

De druk op een alleenstaande moeder is vaak groot. Zorgen rond bijvoorbeeld geweld door de voormalige partner, financiële zorgen en/of het ontbreken van een veilige plek om met kind(eren) te wonen, hebben enorme impact. Zowel op de moeder als op haar kind(eren).

Wij willen alleenstaande moeders ondersteunen bij het weer op de rit krijgen van hun leven en ze perspectief bieden op een betere toekomst. We richten ons daarbij in eerste instantie op moeders die met hun kind(eren) in Oranjehuizen – ook wel bekend als Blijf van mijn Lijf-huizen – verblijven.

Dat het belangrijk is om hulp te bieden aan deze vrouwen, blijkt wel uit de cijfers. Het CBS meldt dat in 2020 maar liefst 9 procent van de vrouwen in Nederland te maken had met huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt het vaakst door een partner of ex-partner gepleegd. Jaarlijks kloppen zo’n tienduizend vrouwen aan bij een Blijf van mijn Lijf-huis. Deze huizen beschikken, verdeeld over het land, in totaal over 475 plekken.

We willen deze vrouwen helpen (weer) zelfredzaam te worden, hen (zelf)vertrouwen geven en/of een einde maken aan een sociaal isolement.
Op termijn willen we er ook zijn voor alle andere alleenstaande moeders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We weten uit eigen ervaring dat alleenstaande moeders het fijn vinden elkaar te ontmoeten. Herkenning, verhalen delen, steun vinden bij elkaar en samen leuke dingen doen. Dat faciliteren wij graag door bijeenkomsten te organiseren voor moeders, al dan niet samen met hun kinderen.  

Share our website